Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Trường Đại học Y tế Công cộng

Trường Đại học Y tế Công cộng

Trường Đại học Y tế Công cộng tuyến sinh năm 2019. ĐH Y tế Công cộng là trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo về lĩnh vực Y tế công cộng.

Trường Đại học Y tế Công cộng tuyển sinh

Thông tin chung:

 • Tên tiếng Anh: HANOI MEDICAL UNIVERSITY
 • Mã trường: YTC
 • Địa chỉ: Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Đại học chính quy

Đào tạo sau Đại học

– Đào tạo Thạc sĩ

– Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo chương trình liên tục, ngắn hạn

Thông tin liên hệ:

 • Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.62662299
 • Fax: 024. 62662385 
 • WEbsite: http://www.huph.edu.vn/

Ngành đào tạo: 

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển 2019
Theo KQ thi THPT QG Theo KQ học tập ở cấp THPT Tổng chỉ tiêu
1 Y tế công cộng 7720701 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 80 60 140
A00: (Toán, Lý, Hóa)
D01: (Toán, Văn, Anh)
D08: (Toán, Sinh, Anh)
2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 70 30 100
A00: (Toán, Lý, Hóa)
A02: (Toán, Lý, Sinh)
3 Dinh dưỡng học 7720401 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 40 40 80
D01: (Toán, Văn, Anh)
D08: (Toán, Sinh, Anh)
4 Công tác xã hội 7760101 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 20 20 40
D01: (Toán, Văn, Anh)
C03: (Toán, Văn, Lịch sử)
C04: (Toán, Văn, Địa lý)

 Ghi chú:

– PT1: Chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

– PT2: Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

– B00: (Toán – Hóa – Sinh)

– A00: (Toán – Lý – Hóa)

– A02: (Toán – Lý – Sinh)

– D01: (Toán – Văn – Anh)

– D08: (Toán – Sinh – Anh)

– C03: (Toán – Văn – Lịch sử)

– C04: (Toán – Văn – Địa lý)

Trường Đại học Y tế Công cộng Phương thức tuyển sinh:

1. Xét tuyển thẳng: 

các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

2. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

– Sử dụng kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các môn được chọn để xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường ĐH học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

– Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình năm học môn Toán ở lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

– Sử dụng kết quả học tập cấp THPT của các môn thuộc mỗi tổ hợp:

Điểm xét tuyển = Môn 1 TB + Môn 2 TB + Môn 3 TB + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm TB là điểm trung bình năm học của các môn học xét tuyển ở lớp 12; Điểm TB của từng  môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,0.

– Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường ĐH Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

* Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Trung bình năm học môn Toán của lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình chung môn Toán của các lớp 10, 11, 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu:

—————————————————————————–

Xem thêm:

—————————————————————————–

Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y tế công cộng

Tầm nhìn:

Tầm nhìn: Trường   ĐH Y tế công cộng trở thành trường đại học có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và cung cấp dịch vụ về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sứ mạng:

Trường Đh Y tế công cộng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành và nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y tế công cộng:

 • Cam kết về chất lượng và uy tín
 • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Chuyên nghiệp
 • Minh bạch
 • Khuyến khích đổi mới, sáng tạo

Dựa theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Y tế Công cộng

Trường Đại học Y tế Công cộng tuyến sinh năm 2019. ĐH Y tế Công cộng là trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo về lĩnh vực Y tế công cộng.

Trường Đại học Y tế Công cộng tuyển sinh

Thông tin chung:

 • Tên tiếng Anh: HANOI MEDICAL UNIVERSITY
 • Mã trường: YTC
 • Địa chỉ: Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Đại học chính quy

Đào tạo sau Đại học

– Đào tạo Thạc sĩ

– Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo chương trình liên tục, ngắn hạn

Thông tin liên hệ:

 • Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.62662299
 • Fax: 024. 62662385 
 • WEbsite: http://www.huph.edu.vn/

Ngành đào tạo: 

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển 2019
Theo KQ thi THPT QG Theo KQ học tập ở cấp THPT Tổng chỉ tiêu
1 Y tế công cộng 7720701 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 80 60 140
A00: (Toán, Lý, Hóa)
D01: (Toán, Văn, Anh)
D08: (Toán, Sinh, Anh)
2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 70 30 100
A00: (Toán, Lý, Hóa)
A02: (Toán, Lý, Sinh)
3 Dinh dưỡng học 7720401 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 40 40 80
D01: (Toán, Văn, Anh)
D08: (Toán, Sinh, Anh)
4 Công tác xã hội 7760101 B00: (Toán, Hóa, Sinh) 20 20 40
D01: (Toán, Văn, Anh)
C03: (Toán, Văn, Lịch sử)
C04: (Toán, Văn, Địa lý)

 Ghi chú:

– PT1: Chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

– PT2: Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

– B00: (Toán – Hóa – Sinh)

– A00: (Toán – Lý – Hóa)

– A02: (Toán – Lý – Sinh)

– D01: (Toán – Văn – Anh)

– D08: (Toán – Sinh – Anh)

– C03: (Toán – Văn – Lịch sử)

– C04: (Toán – Văn – Địa lý)

Trường Đại học Y tế Công cộng Phương thức tuyển sinh:

1. Xét tuyển thẳng: 

các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

2. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

– Sử dụng kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các môn được chọn để xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường ĐH học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

– Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình năm học môn Toán ở lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

– Sử dụng kết quả học tập cấp THPT của các môn thuộc mỗi tổ hợp:

Điểm xét tuyển = Môn 1 TB + Môn 2 TB + Môn 3 TB + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm TB là điểm trung bình năm học của các môn học xét tuyển ở lớp 12; Điểm TB của từng  môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,0.

– Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường ĐH Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

* Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Trung bình năm học môn Toán của lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình chung môn Toán của các lớp 10, 11, 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu:

—————————————————————————–

Xem thêm:

—————————————————————————–

Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y tế công cộng

Tầm nhìn:

Tầm nhìn: Trường   ĐH Y tế công cộng trở thành trường đại học có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và cung cấp dịch vụ về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sứ mạng:

Trường Đh Y tế công cộng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành và nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y tế công cộng:

 • Cam kết về chất lượng và uy tín
 • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Chuyên nghiệp
 • Minh bạch
 • Khuyến khích đổi mới, sáng tạo

Dựa theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Y tế Công cộng

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn