Trường Đại học Thuỷ lợi

Đại học Thủy lợi tuyển sinh năm 2019. Đại học Thủy lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực Thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Đại Học Thủy Lợi

Đại học Thủy lợi Tuyển sinh năm 2019

Tên tiếng Anh: Thuyloi University

Mã trường: TLA

Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Đại học chính quy

– Đào tại hệ vừa học vừa làm

Đào tạo sau Đại học

– Đào tạo Thạc sĩ

– Đào tạo Tiến sĩ

Điểm chuẩn các năm:

Xem điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3852 2201 – Fax: (024) 3563 3351

Email: phonghcth@tlu.edu.vn

Ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo Trường Đại học Thủy lợi

 

Tên ngành Mã ngành
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy TLA101
Kỹ thuật tài nguyên nước TLA102
Thuỷ văn học TLA103
Kỹ thuật xây dựng TLA104
Kỹ thuật cơ khí TLA105
Đào tạo các chuyên ngành:
– Công nghệ cơ khí (chất lượng cao định hướng làm việc môi trường Nhật Bản).
– Kỹ thuật Ô tô.
– Quản lý máy và Hệ thống kỹ thuật công nghiệp.
Máy xây dựng.
Công nghệ thông tin TLA106
Kỹ thuật cấp thoát nước TLA107
Kỹ thuật xây dựng công trình biển TLA108
Kỹ thuật môi trường TLA109
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng TLA110
Công nghệ kỹ thuật xây dựng TLA111
Kỹ thuật điện TLA112
Đào tạo các nguyên ngành:
– Hệ thống điện.
– Điện công nghiệp và dân dụng.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông TLA113
Quản lý xây dựng TLA114
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ TLA115
Hệ thống thông tin TLA116
Kỹ thuật phần mềm TLA117
Kỹ thuật hóa học TLA118
Công nghệ sinh học TLA119
Kỹ thuật cơ điện tử TLA120
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa TLA121
Công nghệ chế tạo máy TLA122
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) TLA201
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) TLA202
Kinh tế TLA401
Quản trị kinh doanh TLA402
Kế toán TLA403

Đăng ký tuyển sinh

Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thương Mại


Sứ mệnh, tầm nhìn của Trường Đại học Thuỷ lợi

Sứ mệnh:

Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.

Tầm nhìn:

Là trường đại học số 1 trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, tài nguyên, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phấn đấu là một trong các trường đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi:

1) Đoàn kết

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi đã luôn đoàn kết, đồng lòng. Đoàn kết chính là sức mạnh giúp Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được các mục tiêu phát triển.

2) Chính trực

Trung thực gắn liền với đạo đức tạo nên sự chính trực – là nguyên tắc sống và làm việc của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi. Nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực là điều vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công của Nhà trường.

3) Tôn trọng

Lắng nghe tích cực, tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt của các giá trị cá nhân để phát huy tối đa năng lực mỗi cá nhân, đồng thời tôn trọng tập thể  là yếu tố cơ bản tạo dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện tại Trường Đại học Thuỷ lợi.

4) Chất lượng

Chất lượng chứ không phải tên gọi làm nên thương hiệu trường đại học. Phát triển các nguồn lực, đầu tư cho chất lượng – là yếu tố quyết định đẩy mạnh thương  hiệu của NHà trường.

5) Khát vọng 

Chúng tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu và cùng nhau quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong nước và có vị trí nhất định trong khu vực.

Trích phần giới thiệu của Trường Đại học Thuỷ lợi