Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Trường Đại học Thương mại (TMU)

Đại học Thương mại tuyển sinh 2019. Đại học Thương mại là trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại  của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới. –  Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực đảm bảo sự lan tỏa và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các trình độ, hệ đào tạo;

Đại học Thương mại – Thông tin tuyển sinh (TMU)

Thông tin chung:

 • Tên tiếng Anh: Vietnam University of Commerce
 • Mã trường: TMU
 • Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình đào tạo

Các hệ đào tạo:

 Đại học chính quy

 • – Đại học Liên thông – Bằng 2 – Vừa học vừa làm
 • – Đào tạo quốc tế

Đào tạo sau đại học

 •  – Đào tạo thác sĩ
 •  – Đào tạo tiến sĩ

Thông tin liên hệ:

Cơ sở Hà Nội

 • Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3764 3219
 • Fax: (024) 37643228
 • Email: mail@tmu.edu.vn
 • Website: tmu.edu.vn

Các ngành đào tạo Trường Đại học Thương Mại

Ngành (chuyên ngành đào tạo) Mã ngành
I. Chương trình đại trà  
Kinh tế (Quản lý kinh tế) QLKT
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) KTDN
Kế toán (Kế toán công) KTC
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) QTNL
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) TMDT
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) HTTT
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) QTKD
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) TPTM
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) TTTM
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) QTKS
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) DLLH
Marketing (Marketing thương mại) MAR
Marketing (Quản trị thương hiệu) QTTH
Luật kinh tế (Luật kinh tế) LKT
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) TCNH
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) TCC
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) TMQT
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) KTQT
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) NNA
* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5
II. Chương trình chất lượng cao *  
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) KTCLC
* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) TCNHCLC
* Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5

Xem thêm:

Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi

1. Sứ mạng

Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành:

 • Trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới
 • Một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện.
 • Một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế
 • Một trung tâm văn hoá nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học. Những cán bộ đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

2. Tầm nhìn đến năm 2030

Tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế là trường đại học đa ngành. Phấn đấu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, có uy tín, đạt chuẩn chất lượng khu vực vào năm 2030.

3. Các giá trị cốt lõi:

Chất lượng và liên tục cải tiến; cam kết trách nhiệm và hiệu quả; sáng tạo và đổi mới; dân chủ, công bằng, đoàn kết và tiến bộ.

 Mục tiêu phát triển trường đến năm 2020

1. Mục tiêu chung:

Phát triển Trường Đại học Thương mại thành trường đại học đa ngành về kinh tế, thương mại, đạt chuẩn quốc gia và tiến tới đạt chuẩn  khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế – xã hội phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

2. Các mục tiêu cụ thể đến 2020:

–  Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực đảm bảo sự lan tỏa và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các trình độ, hệ đào tạo;

– Quy mô các trình độ đào tạo đại học, sau đại học hợp lý, hướng tới phù hợp với tiêu chí đại học nghiên cứu, đặc biệt là các tiêu chí về tỷ lệ quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

– Hội nhập về văn bằng và kết quả học tập học phần với các trường đại học có uy tín, thực hiện tốt việc trao đổi sinh viên và giảng viên với các trường đại học có uy tín trên thế giới. Thu hút nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế tới làm việc và học tập tại Trường Đại học Thương mại;

– Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ và nâng cao vai trò đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong mạng lưới các trường đại học đào tạo về kinh tế quản lý và quản trị kinh doanh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ với các viện nghiên cứu, các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước. Mở rộng ảnh hưởng và không ngừng nâng cao hình ảnh uy tín của trường trong và ngoài nước. 

– Phấn đấu trở thành trường đại học hiện đại với đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản đạt tiêu chuẩn khu vực với hệ thống giảng đường đủ tiêu chuẩn, hệ thống thư viện hiện đại cùng  hệ thống các dịch vụ cung cấp có chất lượng cao.”

Trích lời giới thiệu: Trường Đại học Thương mại

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn