Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Đại học Sân khấu  Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh 2019. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là một trường đại học nghệ thuật trọng điểm hàng đầu của Việt Nam; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các ngành trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình.

Đại học Sân khấu Điện ảnh

Đại học Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh năm 2019

Tên tiếng Anh: Hanoi Academy of Theatre and Cinema

Mã trường: SKD

Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình đào tạo

Đào tạo chính quy

Đào tạo dài hạn – hệ vừa học vừa làm

Đào tạo ngắn hạn

Điểm chuẩn:

  Xem điểm chuẩn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 764 3397

Website: www.skda.edu.vn

Ngành đào tạo:

Ngành đào tạo Mã ngành
Các ngành đào tạo đại học  
Sáng tác âm nhạc 7210203
Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 7210221
Biên kịch sân khấu 7210225
Diễn viên sân khấu kịch hát 7210226
Đạo diễn sân khấu 7210227
Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình 7210231
Biên kịch điện ảnh, truyền hình 7210233
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình 7210234
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235
Quay phim 7210236
Biên đạo múa 7210243
Huấn luyện múa 7210244
Nhiếp ảnh 7210301
Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 7210406

Đăng ký tuyển sinh


Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

SỨ MẠNG

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam và thực hiện thành công các mục tiêu về hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

Trường Đại học SKĐA Hà Nội sẽ là một trường đại học nghệ thuật trọng điểm hàng đầu của Việt Nam; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các ngành trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình. Tiến tới trở thành một trong các trường đào tạo sân khấu – điện ảnh hàng đầu trong khối ASEAN.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Xây dựng Trường  đến năm 2020 thành trường trọng điểm của quốc gia về đào tạo các ngành sân khấu, điện ảnh – truyền hình. Có cơ cấu ngành nghề phù hợp, gắn với đòi hỏi của thực tiễn xã hội; có hệ thống chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo tiên tiến, tiếp cận chuẩn mực quốc tế; phương thức đào tạo đa dạng, huy động được nguồn lực của toàn xã hội; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giỏi, có phẩm chất chính trị, đủ năng lực và tiêu chuẩn tương đương trình độ quốc tế; cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, mang tính chuyên nghiệp cao, gắn với đặc thù từng ngành học; quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng; phương pháp quản lý và mô hình quản trị đại học tiên tiến, hiệu quả, đạt các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Đa dạng hóa loại hình đào tạo

– Hợp tác để phát triển

– Sáng tạo & tự do học thuật

– Khuyến khích đam mê

– Đoàn kết

– Ảnh hưởng tích cực

– Hội nhập

– Năng động

KHẨU HIỆU

Chuyên nghiệp, sáng tạo, hun đúc tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Theo lời giới thiệu: trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

website: http://skda.edu.vn/