Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Đại học Nội vụ tuyển sinh năm 2019. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại học Nội vụ Hà Nội

Đại học Nội vụ Tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS

Mã trường: DNV

Địa chỉ: số 36 Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Chương trình đào tạo

Hệ chính quy

– Đại học chính quy

– Cao đẳng chính quy

– Trung cấp chính quy

Hệ sau đại học

Hệ vừa học vừa làm

– Bậc đại học

– Bậc cao đẳng

– Bậc trung cấp

Hệ liên thông

– Bậc đại học

– Bậc cao đẳng

Điểm chuẩn

 xem điểm chuẩn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  

Thông tin liên hệ:

Tại Tp. Hà Nội: số 36 Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội;

http://truongnoivu-csmn.edu.vn/

HOTLINE: 024 37533659

Website: truongnoivu.edu.vn

Ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngành/Chuyên ngành Mã ngành
 Đại học
Quản trị nhân lực 7340404
Quản trị văn phòng 7340406
Luật 7380101
Quản lý nhà nước 7310205
Chính trị học 7310201
– CN Chính sách công
Lưu trữ học 7320303
Quản lý văn hóa 7229042
Văn hóa học
– CN Văn hóa Du lịch
– CN Văn hóa Truyền thông 7229040
– CN Văn hóa Doanh nghiệp
Hệ thống thông tin 7480104
Thông tin – thư viện 7320201
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202
 Cao đẳng
Lưu trữ 6320303
Quản lý văn hóa 6340436
Dịch vụ pháp lý 6380201

 

Các khoa trong trường:

Quản trị nguồn nhân lực

Hành chính học

Văn thư – Lưu trữ

Quản trị văn phòng

Quản lý xã hội

Pháp luật hành chính

Khoa học Chính trị

Tổ chức và Xây dựng chính quyền

Đăng ký tuyển sinh


Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

———————————————————-

Xét tuyển thẳng

– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT

– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh đạt 03 Năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT + chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế cấp độ B1 hoặc tương đương trở lên.

 Sứ mạng và tầm nhìn 

Sứ mạng:

Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025 trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.

Vị trí và chức năng

1. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan.

Hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

2. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hàng.

3. Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Nội vụ, sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trường đặt trụ sở, Văn phòng và Cơ sở đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng công lập.

Nguồn: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội