Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển sinh năm 2019. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN là một trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong khu vực trong các lĩnh vực như giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học, quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies – VNU

Mã trường: QHF

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Đại học chính quy

– Đào tạo Đại học văn bằng kép

Đào tạo sau Đại học

– Đào tạo Thạc sĩ

– Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Liên kết Quốc tế

Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ

Đào tạo THPT chuyên ngữ

 Điểm chuẩn:

  Xem điểm chuẩn

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: (+8424).3754.7269

Fax: (+8424).3754.8057

Email: dhnn@vnu.edu.vn

Website: http://ulis.vnu.edu.vn/

Ngành đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ:

Mã ngành/ Tên ngành
Mã xét tuyển
7220201 Ngôn ngữ  Anh
7140231 Sư phạm tiếng Anh
7220202 Ngôn ngữ  Nga
7220203 Ngôn ngữ Pháp
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc
7220205 Ngôn ngữ Đức
7140236 Sư phạm tiếng Nhật
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc
7220211 Ngôn ngữ  Ả Rập
7220201CLC Ngôn ngữ   Anh** (CTĐT CLC TT23)
7220203CLC Ngôn ngữ Pháp** (CTĐT CLC TT23)
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23)
7220205CLC Ngôn ngữ Đức** (CTĐT CLC TT23)
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23)
7220210CLC Ngôn ngữ  Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23)
7903124QT Kinh tế – Tài chính***

Phương thức tuyển sinh:

– Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

– Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

– Thời gian nhận ĐKXT và XT theo kế hoạch của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

– Hình thức nhận ĐKXT: trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT và Hướng dẫn của ĐHQGHN.

——————————————————————————————

Đăng ký tuyển sinh

Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ

Thông tin tuyển sinh:  Khoa Luật – ĐHQGHN

——————————————————————————————

1.Sứ mệnh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

2.Tầm nhìn

Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu.

3.Giá trị cốt lõi Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Năng động: là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của Trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức.

Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học.

Trung thực: là một phẩm chất nhân bản quan trọng. Đào tạo và nghiên cứu khoa học phải trung thực. Có như vậy, giáo dục đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Tinh thần trách nhiệm: sản phẩm con người phải có tinh thần trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng). Cần phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sống và làm việc trong một xã hội cạnh tranh đa văn hoá: thế giới ngày càng thu nhỏ không chỉ về không gian mà cả về thời gian. Biên giới vật chất ngày càng mất ý nghĩa truyền thống của nó. Cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong giáo dục đại học là một thực tế. Đây cũng là một động lực để phát triển đại học. Tuy nhiên, cạnh tranh phải song hành với hợp tác, do vậy, khả năng sống và làm việc trong một môi trường cạnh tranh đa văn hóa cần thiết hơn bao giờ hết.

Mục tiêu chung Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường ĐHNN – ĐHQGHN trở thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong khu vực trong các lĩnh vực như giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học, quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Các mục tiêu cụ thể Trường Đại học Ngoại ngữ

a).Chất lượng kiến thức, chuyên môn, kĩ năng… và phẩm chất đạo đức của người học (bao gồm cả học sinh THPT chuyên, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) khi tốt nghiệp từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

b). Các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học – công nghệ đạt trình độ quốc tế, có khả năng ứng dụng và triển khai, có tính hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội, làm nền tảng cho đào tạo chất lượng cao.

c). Đội ngũ cán bộ khoa học có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế, có thể giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài, làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

d). Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học – công nghệ chất lượng cao.

đ). Mô hình đại học theo định hướng nghiên cứu tiên tiến đa lĩnh vực, có cơ cấu hợp lí về ngoại ngữ và các lĩnh vực liên ngành khác đạt chuẩn quốc tế; tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội cao; liên kết chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

e). Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù.

Theo: Đề án tuyển sinh – Đại học Ngoại ngữ