Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Đại học Luật Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 2019. Trường Đại học Luật có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân.

Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh năm 2021

Thông tin chung:

  • Tên tiếng Anh: HANOI LAW UNIVERSITY
  • Mã trường: LPH
  • Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, HN

Chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo Đại học chính quy
  • Chương trình đào tạo Đại học liên thông chính quy
  • Chương trình đào tạo Đại học vừa làm vừa học
  • Chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai chính quy
  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ
  • Chương trình đào tạo Tiến sĩ
  • Chương trình đào tạo Song bằng

Điểm chuẩn:

  Xem điểm Trường Đại học Luật Hà Nội  

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, HN

Điện thoại: 8424.38352630 – Fax: 84.4.38343226

Email: admin@hlu.edu.vn

Website: hlu.edu.vn

Ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngành học Mã Ngành
Các ngành đào tạo đại học
Ngôn ngữ Anh 7220201
Luật 7380101
Luật kinh tế 7380107
Luật Thương mại quốc tế 7380109

Xem thêm:

—————————————————————–

Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu trường Đại học Luật Hà Nội

Là trường đại học có định hướng nghiên cứu

Có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân.

Tham gia tích cực trong công tác xây dựng pháp luật và chính sách, phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Nhà trường  xác định tầm nhìn trở thành trường đại học trọng điểm đào tạo pháp luật và cán bộ về pháp luật ở Việt Nam. Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo luật có uy tín, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu của Việt Nam và có thương hiệu trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu phát triển theo các định hướng cơ bản sau đây:

Về đào tạo

Không ngừng nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, tiếp cận chất lượng đào tạo của khu vực Đông Nam Á và của các nước phát triển trên thế giới.

Phát triển các chương trình đào tạo, đảm bảo tính liên thông trong đào tạo và đa dạng hóa các hình thức đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao, đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường khả năng tự chủ động học tập của người học.

Về nghiên cứu khoa học

Xây dựng Trường thành trung tâm nghiên cứu, trung tâm học thuật và trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý có uy tín tại Việt Nam; ưu tiên công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng gắn với nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Về tổ chức cán bộ

Tổ chức bộ máy và mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với các quy định của pháp luật theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn sâu. có năng lực tốt trong giảng dạy, năng lực nghiên cứu và năng lực hướng dẫn khoa học.

Chú trọng liên tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm cho giảng viên, nâng cao hiểu quả công tác của công chức, viên chức, người lap động; tạo nhiều cơ hội và tạo điều kiện tối đa cho công chức, viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài.

Về hợp tác trong nước và quốc tế

Tăng cường phát triển hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng được nhu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; huy động toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường tham gia vào các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế với phương châm thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi; có cơ chế thích hợp để thu hút được các chuyên gia pháp lý có trình độ cao của Việt Nam và của nước ngoài cộng tác với Trường.

Về các hoạt động phục vụ cộng đồng

Tích cực góp phần tham gia hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ pháp lý phục vụ thiết thực như cầu của cộng đồng.

Về cơ sở vật chất và tài chính

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến; ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống hội trường, phòng học đa năng, cơ sở thực hành, thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và tư vấn pháp luật. Từng bước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định.

Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn