Trường Đại học Lao động Xã hội

Trường Đại học Lao động Xã hội tuyển sinh 2019. Đại học Lao động Xã hội  là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của ngành LĐTBXH trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh. Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế – lao động – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại học Lao động Xã hội

Đại học Lao động Xã hội Tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs

Mã trường: DLX

Địa chỉ: Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đại học

Sau đại học

Cao đẳng

Liên thông

Điểm chuẩn năm 2018

Thấp nhất ngành kỹ thuật nhiệt  NV1: 14,0 điểm

Cao nhất ngành Công nghệ thông tin NV1: 16,0 điểm

xem điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 024 35566175, 024.35568795

Email:

Website: https://epu.edu.vn

Ngành đào tạo:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn

thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

tuyển sinh

1 Trụ sở chính – Hà Nội – DLX 2.600
1.1 Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

650
1.2 Kinh tế (Kinh tế lao động) 7310101 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

130
1.3 Kế toán 7340301 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

650
1.4 Luật kinh tế 7380107 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

220
1.5 Bảo hiểm 7340204 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

150
1.6 Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

500
1.7 Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (VSĐ)

180
1.8 Tâm lý học 7310401 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (VSĐ)

120

2. Cơ sở Sơn Tây

2.1 Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

50
2.2 Kế toán 7340301 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

50
2.5 Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (VSĐ)

50

——————————————————————

Đăng ký tuyển sinh 2019

Xem thêm:

Điểm chuẩn đại học Lao động xã hội

Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội

—————————————————————-

Sứ mạng

Trường Đại học Lao động Xã hội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của ngành LĐTBXH trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế – lao động – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Lao động – Xã hội trở thành trường Đại học hàng đầu Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động – xã hội có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực.  Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực ASEAN.

——————————————————————-

Định hướng phát triển

* ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU

• Mục tiêu đào tạo:

Đến năm 2020, Trường đại học Lao động – Xã hội sẽ là một trường đại học hàng đầu của Việt Nam, có qui mô đào tạo trên 20.000 người học; hàng năm tuyển sinh và đào tạo 50 nghiên cứu sinh, 400 học viên cao học và trên 4000 sinh viên đại học

• Định hướng đào tạo:

– Đẩy mạnh đào tạo sau đại học

– Phát triển thêm các ngành đào tạo mới

– Đa dạng hoá các loại hình đào tạo

– Đào tạo một số lớp bằng tiếng Anh

– Tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài

* ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU KHOA HỌC

• Mục tiêu NCKH:

Đến năm 2020, Trường đại học Lao động – Xã hội sẽ là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lao động – xã hội

• Định hướng NCKH:

– Ưu tiên thực hiện các nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển của Trường

– Nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học

– Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức bên ngoài

– Tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của ngành và đất nước

– Nâng cao vị thế của trường thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học

• Nhiệm vụ NCKH

– Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách chuyên khảo… phục vụ đào tạo đại học và sau đại học của trường

– Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, các quy định quản lý đào tạo theo tín chỉ và theo chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành, các hệ và các loại hình đào tạo của trường

– Xây dựng, hoàn thiện các quy định quản lý của trường để đáp ứng yêu cầu của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT và yêu cầu phát triển của trường

– Nghiên cứu phục vụ việc mở ngành đào tạo mới hệ đại học và sau đại học, đào tạo bằng hai và đào tạo từ xa
– Nghiên cứu các vấn đề kinh tế – lao động – xã hội phục vụ cho việc hoạch định chính sách của ngành LĐTBXH và phục vụ cho đào tạo của trường

– Mở rộng khai thác và hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước

Tổ chức các hội thảo liên trường, quốc gia và quốc tế.

Theo: Đề án tuyển sinh Trường Đại học Lao động Xã hội