Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 tuyển sinh 300 sinh viên ngành luật.  Điểm trúng tuyển trong từng tổ hợp xét tuyển được xác định theo khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ và chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho từng đối tượng nam, nữ theo nguyên tắc xét kết quả thi THPT quốc gia từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng tổ hợp môn thi được phân bổ cho từng đối tượng (nam, nữ) của khu vực phía Nam, phía Bắc.

Đại học Kiểm Sát

Đại học Kiểm sát Hà Nội Tuyển sinh năm 2019

Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University

Thành lập năm: 1960

Địa chỉ: Phường Dương Nội – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Các chuyên khoa giảng dạy:

Khoa Lý luận chính trị;

Khoa Nhà nước và pháp luật;

Khoa Pháp luật hình sự và thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự (Khoa pháp luật hình sự và kiểm sát hình sự);

Khoa Pháp luật dân sự, hành chính và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính (Khoa pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự);

Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm;

Khoa Pháp luật quốc tế.

Khoa Đào tào, bồi dưỡng Cán bộ Kiểm sát

Thông tin liên hệ:

Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Email: tuyensinh@tks.edu.vn

ĐT: 04 3287 8340 – 04 3358 1280

Website: tks.edu.vn

Ngành đào tạo: Tuyển sinh ngành luật

Chỉ tiêu, phân bố chỉ tiêu tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 sinh viên.

2. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh

– Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 04 chỉ tiêu

– Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho các đối tượng theo quy định tại điểm a, b, c, d tiểu Mục 2.8.1.1 Đề án tuyển sinh thực hiện theo số lượng thực tế thí sinh đủ điều kiện và được trừ đi trong tổng số 300 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

– Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Không quá 12 chỉ tiêu và được trừ đi trong tổng số 300 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

– Chỉ tiêu theo khu vực:

Khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào: dự kiến 50% chỉ tiêu.

Khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.

– Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh: Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 120 chỉ tiêu.

Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi:

Tổ hợp 1: 25% chỉ tiêu

Tổ hợp 2: 25% chỉ tiêu

Tổ hợp 3: 25% chỉ tiêu

Tổ hợp 4: 25% chỉ tiêu

Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ.

3. Đăng ký xét tuyển, sơ tuyển, xét trúng tuyển và hồ sơ xác nhận nhập học

3.1. Đăng ký xét tuyển, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiến hành đăng ký nguyện vọng theo Quy chế thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.2. Sơ tuyển
Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển và đi sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
3.3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia
3.3.1. Điều kiện xét tuyển

Thí sinh trong danh sách xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo các tổ hợp xét tuyển quy định tại Mục 1 thông báo này;
– Đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổng điểm thi (chưa bao gồm điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký đạt từ 14,5 điểm trở lên.

3.3.2. Nguyên tắc xét tuyển

– Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển.

– Điểm trúng tuyển trong từng tổ hợp xét tuyển được xác định theo khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ và chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho từng đối tượng nam, nữ theo nguyên tắc xét kết quả thi THPT quốc gia từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng tổ hợp môn thi được phân bổ cho từng đối tượng (nam, nữ) của khu vực phía Nam, phía Bắc.

– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 1 (A00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 2 (A01), 4 (D01): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 3 (C00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn.

3.4. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Thực hiện theo quy định tại tiểu Mục 2.8.1 và tiểu Mục 2.8.2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2019 của Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội


Đăng ký tuyển sinh

Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Theo: Đề án tuyển sinh Đại học Kiểm sát