Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0968 976 088

Hotline tư vấn miễn phí

024.63251329

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

post on 2021/06/26 by Admin

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh năm 2019. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh (HCMUS)

Thông tin chung:

 • Tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi
 • Mã trường: QHT
 • Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo đại học

 1. Khoa Toán – Cơ – Tin học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học

Chương trình đào tạo tài năng ngành Toán học

Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Toán học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán cơ

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán tin ứng dụng

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Máy tính và khoa học thông tin

 1. Khoa Vật lý

Chương trình đào tạo chuẩn ngành vật lý

Chương trình đào tạo tài năng ngành Vật lý

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Vật lý học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ hạt nhân

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học vật liệu

 1. Khoa Hoá học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hóa học

Chương trình đào tạo tài năng ngành Hóa học

Chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hóa dược

 1. Khoa Sinh học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sinh học

Chương trình đào tạo tài năng ngành Sinh học

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Sinh học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ sinh học

 1. Khoa Địa lý

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Địa lý tự nhiên

Chương trình đào tạo chất lượng cao Địa lý tự nhiên

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản lý đất đai

 1. Ngành Địa chất

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Địa chất học

Chương trình đào tạo chất lượng cao Địa chất học

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Địa chất học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kỹ thuật địa chất

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

 1. Khoa Môi trường

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo tiên tiến Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học Đất

 1. Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khí tượng học

Chương trình đào tạo chất lượng cao Khí tượng học

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Thủy văn học

Chương trình đào tạo chất lượng cao Thủy văn

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hải dương học

Chương trình đào tạo chất lượng cao Hải dương học

Khung chương trình đào tạo sau đại học – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

 1. Ngành Toán học

– Cơ sở toán cho tin học

– Cơ học chất lỏng

– Cơ học vật rắn

– Đại số và lý thuyết số

– Toán giải tích

– Toán ứng dụng

– Hình học và topo

– Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

– Phương pháp toán sơ cấp

 1. Ngành Vật lý

– Quang học

– Vật lý chất rắn

– Vật lý địa cầu

– Vật lý lý thuyết và vật lý toán

– Vật lý nguyên tử

– Vật lý nhiệt

– Vật lý vô tuyến và điện tử

 1. Ngành Hóa học

– Hóa dầu

– Hóa hữu cơ

– Hóa lý thuyết và hóa lý

– Hóa môi trường

– Hóa phân tích

– Hóa vô cơ

– Kỹ thuật hóa học

 1. Ngành Sinh học

– Động vật học

– Di truyền học

– Sinh thái học

– Sinh học thực nghiệm

– Thực vật học

– Thủy sinh vật học

– Vi sinh vật học

 1. Ngành Địa lý

– Địa lý tự nhiên

– Địa lý học

– Địa mạo và cổ địa lý

– Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

 1. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

– Quản lý tài nguyên và môi trường

 1. Ngành Quản lý đất đai

– Quản lý đất đai

 1. Ngành Địa chất

– Địa chất môi trường

– Địa chất học

– Khoáng vật học và địa hóa học

 1. Ngành Khí tượng và khí hậu học

– Khí tượng và khí hậu học

 1. Ngành Thủy văn

– Thủy văn học

 1. Ngành Hải dương

– Hải dương học

 1. Ngành Môi trường

– Khoa học môi trường

– Môi trường và phát triển bền vững

– Kỹ thuật môi trường

– Khoa học đất

Thông tin liên hệ: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

 • Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419
 • Fax: (84) 0243-8583061
 • Email: hus@vnu.edu.vn – admin@hus.edu.vn
 • Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/

Ngành đào tạo:

Mã ngành Tên ngành/CTĐT
7460101 Toán học
7460117 Toán tin
7480110QTD Máy tính và khoa học thông tin*
7480110CLC Máy tính và khoa học thông tin**
7440102 Vật lí học
7440122 Khoa học vật liệu
7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
7440112 Hoá học
7440112TT Hoá học**
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học
7510401CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học**
7720203CLC Hoá dược**
7420101 Sinh học
7420201 Công nghệ sinh học
7420201CLC Công nghệ sinh học**
7440217 Địa lí tự nhiên
7440230QTD Khoa học thông tin địa không gian*
7850103 Quản lý đất đai
7440301 Khoa học môi trường
7440301TT Khoa học môi trường**
7620103 Khoa học đất
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406CLC Công nghệ kỹ thuật môi trường**
7440221 Khí tượng và khí hậu học
7440228 Hải dương học
Thí điểm Tài nguyên và môi trường nước*
7440201 Địa chất học
7520501 Kỹ thuật địa chất
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường

Phương thức tuyển sinh:

 Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng và xét tuyển (kể cả xét tuyển thẳng) các đối tượng khác theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

– Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng; chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN.

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

– Đợt bổ sung (nếu có): Sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKHTN.

—————————————————-

Xem thêm

—————————————————-

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQGHN

SỨ MẠNG

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

TẦM NHÌN

Phấn đấu đưa Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên với một hệ giá trị cốt lõi sau đây:

–       Chất lượng xuất sắc;

–       Đổi mới và sáng tạo;

–       Trách nhiệm xã hội cao;

–       Hợp tác và thân thiện;

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

”Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”

Theo: Đề án tuyển sinh – Đại học Khoa học Tự Nhiên

Mới cập nhật