Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh năm 2019. Trường ĐH giáo dục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục đương nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý, nghiên cứu về giáo dục – đào tạo.

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: VNU University of Education

Mã trường: QHS

Địa chỉ: G7 Đại học Quốc gia Hà Nội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đại học
Sau đại học
Bồi dưỡng
Trung học phổ thông

 Điểm chuẩn:

 Xem điểm chuẩn

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy

Điện thoại: (024) 7301 7123

Email: education@vnu.edu.vn

Website: www.education.vnu.edu.vn

Ngành đào tạo:

TT Mã xét tuyển  

Tên ngành /nhóm ngành

 

1  

 

Sư phạm Toán
2 GD1 Sư phạm Vật lí
3 Sư phạm Hóa học
4 Sư phạm Sinh học
5 Sư phạm Khoa học tự nhiên
6  

GD2

 

Sư phạm Ngữ văn
7 Sư phạm Lịch sử
8   Quản trị trường học
9   Quản trị Công nghệ giáo dục
10 GD3 Quản trị chất lượng giáo dục
11   Tham vấn học đường
12 Khoa học giáo dục

  Thêm: Hình thức tuyển sinh:

—————————————————-

Phương thức tuyển sinh:

Trường ĐHGD tuyển sinh theo nhiều đợt, đó là: đợt 1 và đợt bổ sung (đợt bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần).

Đợt 1, Trường ĐHGD tuyển sinh theo các phương thức sau:

  1. a) Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN
  2. b) Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia: Căn cứ trên điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN;
  3. c) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level là điểm mỗi môn thi trong tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đạt từ 60/100 điểm (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên;

Đợt bổ sung, Trường ĐHGD sử dụng Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia.

Các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh

Trường tuyển sinh đầu vào theo các nhóm ngành:

1) Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên,

2) Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử,

3) Quản trị trường học, Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục;

Tham vấn học đường; Khoa học giáo dục với các tổ hợp xét tuyển tương ứng (cụ thể trong bảng sau).

Sau khi sinh viên hoàn thành các học phần chung trong năm thứ nhất, Trường sẽ xét phân ngành cho sinh viên dựa trên các căn cứ:

– Nguyện vọng của thí sinh viên;

– Kết quả thi tuyển sinh;

– Điểm trung bình chung tích lũy.

Các thông tin khác

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phát triển Khoa Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (được thành lập từ năm 1999). Với vai trò là trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN,

Nhà trường được giao nhiệm vụ thực hiện mô hình mới về đào tạo giáo viên trong một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đồng thời, Trường ĐHGD có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyên gia trong một số lĩnh vực khoa học giáo dục mà Việt Nam đang cần như giáo dục hướng nghiệp, tâm lý học lâm sàng, sức khoẻ tâm thần, quản lí hệ thống đào tạo và việc làm v.v…

Trường ĐHGD là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao về khoa học cơ bản là ĐHQGHN, trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, Trường đã vận dụng triệt để lợi thế này thông qua mô hình đào tạo a + b. Trong mô hình này, khối kiến thức chung và khối kiến thức về khoa học cơ bản được tổ chức đào tạo tại các trường đại học thành viên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ,…).

Trường ĐHGD tổ chức đào tạo khối kiến thức Khoa học giáo dục – Đào tạo giáo viên, trong đó, Trường ĐHGD là đơn vị quản lý chương trình đào tạo, quản lý sinh viên và cấp bằng tốt nghiệp, các trường đại học thành viên của ĐHQGHN là đơn vị phối hợp đào tạo.

—————————————————-

Đăng ký tuyển sinh

Xem thêm:

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục

Thông tin tuyển sinh Khoa Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội

—————————————————-

Nhiệm vụ chính trường Đại học Giáo dục:

– Đào tạo đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (bao gồm cả các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp) và giáo viên các bậc học phổ thông; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế.

– Nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sư phạm, quản lý giáo dục và các khoa học giáo dục. Tham gia tư vấn cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các địa phương về các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển giáo dục, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học – công nghệ.

– Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục đương nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý, nghiên cứu về giáo dục – đào tạo.

– Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.

Dựa theo: Đề án tuyển sinh – Trường Đại học Giáo dục