Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0968 976 088

Hotline tư vấn miễn phí

024.63251329

Hotline tư vấn miễn phí

Mới cập nhật

Tin tức

01 Jun
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) 0 lượt xem

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU)

01 Jun
Điểm chuẩn Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) 0 lượt xem

Điểm chuẩn Trường Đại học Lâm nghiệp

01 Jun
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) 0 lượt xem

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

01 Jun
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Lao động Xã hội (ULSA) 0 lượt xem

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Lao động Xã hội

01 Jun
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC) 0 lượt xem

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

01 Jun
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (HUNRE) 0 lượt xem

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

01 Jun
Trường Đại học FPT tuyển sinh 0 lượt xem

Trường Đại học FPT tuyển sinh

01 Jun
Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội (NUCE) 0 lượt xem

Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

01 Jun
Học viện Kỹ thuật Mật mã (ACTVN) 0 lượt xem

Học viện Kỹ thuật Mật mã

01 Jun
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Đại Nam 0 lượt xem

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Đại Nam

01 Jun
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) 0 lượt xem

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

01 Jun
Trường Đại học Hòa Bình 0 lượt xem

Trường Đại học Hòa Bình

01 Jun
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS) 0 lượt xem

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

01 Jun
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) 0 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

01 Jun
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (ULIS) 0 lượt xem

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

01 Jun
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (HUPES) 0 lượt xem

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

01 Jun
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) 0 lượt xem

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

01 Jun
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) 1 lượt xem

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

01 Jun
Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (UMP) 0 lượt xem

Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội 

01 Jun
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Khoa Y Dược ĐHQGHN (UMP) 0 lượt xem

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Khoa Y Dược ĐHQGHN