Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0968 976 088

Hotline tư vấn miễn phí

024.63251329

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

post on 2021/07/11 by Admin

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 2019. Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

Thông tin chung:

  • Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Argiculture
  • Mã trường: HVN
  • Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Hệ đại học chính quy

Hệ sau đại học:

– Thạc sĩ

– Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ:

Chương trình đào tạo tiêu chuẩn

TT Ngành Mã ngành
1 Bảo vệ thực vật 7620112
2 Chăn nuôi 7620105
3 Khoa học cây trồng 7620110
4 Khoa học đất 7620103
5 Kinh doanh nông nghiệp 7620114
6 Kinh tế nông nghiệp 7620115
7 Nông nghiệp công nghệ cao 7620118
8 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301
9 Phát triển nông thôn 7620116
10 Thú y 7640101
11 Công nghệ sinh học 7420201
12 Công nghệ thông tin 7480201
13 Công nghệ sau thu hoạch 7540104
15 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 7540108
16 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203
17 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205
18 Kỹ thuật cơ khí 7520103
19 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210
20 Kỹ thuật điện 7520201
21 Kỹ thuật tài nguyên nước 7580212
22 Kinh tế 7310101
23 Kinh tế đầu tư 7310104
24 Kế  toán 7340301
25 Quản trị kinh doanh 7340101
27 Xã hội học 7310301
28 Khoa học môi trường 7440301
29 Quản lý đất đai 7850103

Chương trình đào tạo tiên tiến  (giảng dạy bằng tiếng Anh)

TT Ngành Mã ngành
1 Khoa học cây trồng tiên tiến 7620111T
2  Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến 7340102T

Chương trình đào tạo chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh)

TT Ngành Mã ngành
1 Công nghệ sinh học chất lượng cao 7420201E
2 Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao 7620115E
3 Kinh tế tài chính chất lượng cao 7310101E

Chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp (POHE)

TT Ngành Mã ngành
1 Chăn nuôi 7620105P
2 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113P
3 Nông nghiệp 7620101P
4 Phát triển nông thôn 7620116P
5 Công nghệ sinh học 7420201P
6 Công nghệ thông tin 7480201P
7 Kỹ thuật cơ khí 7520103P
8 Kế toán 7340301P

Xem thêm:


Tên học viện Nông nghiệp Việt Nam qua các thời kỳ

– Trường Đại học Nông Lâm (1956-1958)

– Học viện Nông Lâm (1958 – 1963)

– Trường Đại học Nông nghiệp (1963- 1967)

– Trường Đại học Nông nghiệp I (1967- 2008)

– Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2008- 2014)

Tầm  nhìn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của  đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Sứ mạng

Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nhiệm vụ

– Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.

Giá trị cốt lõi

– Đoàn kết (Solidarity): “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.

– Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

– Đi đầu (Advancement):  phấn đấu đi đầu về đào tạo và khoa học công nghệ.

– Đáp ứng (Response): nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội.

– Đẳng cấp (Transcendence): bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội.

Trích phần giới thiệu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mới cập nhật