Học viện Ngoại giao Việt Nam

Học viện Ngoại giao tuyển sinh năm 2019. Học viện triển khai nhiều chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế với xu hướng đào tạo đa ngành từ bậc đại học (chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, đào tạo liên kết với nước ngoài) cho đến bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao luôn được đánh giá cao bởi trình độ ngoại ngữ, chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh với môi trường công việc đa dạng và bối cảnh toàn cầu hóa.

Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao – Tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam

Mã trường: HQT

Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Chương trình đào tạo:

Hệ đào tạo chính quy

– Đại học chính quy

– Cao đẳng chính quy

Hệ sau đại học

– Thạc sĩ

– Tiến sĩ

Hệ đào tạo khác:

Hàng năm, Học viện tuyển sinh 60 sinh viên hệ sau đại học

450 sinh viên hệ cử nhân với  06 ngành đào tạo: Quan hệ Quốc tế, Luật Quốc tế, Kinh tế Quốc tế, Truyền thông Quốc tế, Tiếng Anh và Tiếng Pháp;

100 sinh viên hệ cao đẳng ngành Quan hệ Quốc tế

 150 sinh viên hệ vừa học vừa làm ngành Quan hệ Quốc tế.

Điểm chuẩn các năm: 

Xem điểm chuẩn  Học viện  Ngoại giao năm 2018

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3834 4540 – Fax: (84-4) 3834 3543

Website: www.dav.edu.vn/vi

Ngành đào tạo:

Ngành đào tạo Mã ngành
Các ngành đào tạo Đại học
Ngành Quan hệ quốc tế 7310206
Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201
Ngành Kinh tế quốc tế 7310106
Ngành Luật quốc tế 7380108
Ngành Truyền thông quốc tế 7320107

Các khoa:

Khoa Lý luận Chính trị;

Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao;

Khoa Kinh tế Quốc tế;

Khoa Luật Quốc tế;

Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại;

Khoa Tiếng Anh;

Khoa Tiếng Pháp;

Khoa Tiếng Trung Quốc.

Đăng ký tuyển sinh


Xem thêm:

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2019

Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại

 


Thư chào mừng của Giám đốc Học viện Ngoại giao

Chào mừng quý vị và các bạn

Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, với những nỗ lực không ngừng, Trường Đại học Ngoại giao trước đây và Học việnNgoại giao ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

Trong lĩnh vực đào tạo

Học viện triển khai nhiều chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế với xu hướng đào tạo đa ngành từ bậc đại học (chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, đào tạo liên kết với nước ngoài) cho đến bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao luôn được đánh giá cao bởi trình độ ngoại ngữ, chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh với môi trường công việc đa dạng và bối cảnh toàn cầu hóa.

Hàng năm, Học viện  tổ chức hàng trăm khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ các Bộ/Ngành và địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta đang chủ động tích cực triển khai chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với bề dày trong công tác nghiên cứu cộng với việc triển khai có hiệu quả quan hệ hợp tác quốc tế với trên 80 viện nghiên cứu và trường đại học trong và ngoài nước, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao và Viện Biển Đông tiếp tục là các cơ quan nghiên cứu, tham mưu hàng đầu về chính sách đối ngoại và đã đưa Học viện –  Ngoại giao trở thành một trong những cơ quan tư vấn chính sáchcó uy tín ở Việt Nam và khu vực.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019)

Tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên/học viên đang cố gắng phấn đấu xây dựng “ngôi nhà chung” Học viện  trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng, và hợp tác quốc tế hàng đầu trên lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại giao của Việt Nam và trong khu vực.

Trân trọng.

PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

Nguồn: Học viện Ngoại giao