Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Ngành cảnh sát, công an lấy bao nhiêu điểm, ra trường làm gì?

Ngành cảnh sát, công an lấy bao nhiêu điểm, ra trường làm gì?

Theo chỉ tiêu tuyển sinh của bộ công an năm 2021 sẽ thấy có 7 trường đại học, học viện tuyển sinh. Tốt nghiệp các trường này bạn sẽ thuộc biên chế ngành công an và được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước.

  • 1.Học viện an ninh nhân dân
  • 2.Học viện cảnh sát nhân dân
  • 3.Học viện chính trị công an nhân dân
  • 4.Đại học an ninh nhân dân
  • 5.Đại học cảnh sát nhân dân
  • 6.Đại học phòng cháy chữa cháy
  • 7.Đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân.

Các trường học viện thường sẽ nằm ở Phía Bắc, các trường đại học thường nằm ở khu vực phía nam. Tất cả 7 trường đều trực thuộc bộ công an, có nhiệm vụ đào tạo công an cấp bậc cao đẳng, đại học và cao hơn nữa.

1. Điểm chuẩn nhóm ngành nghiệp vụ an ninh

Của trường học viện an ninh nhân dân và đại học an ninh nhân dân. Sau tốt nghiệp các bạn sẽ trở thành một chiến sĩ công an công tác trong lực lượng an ninh nhân dân.

Làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

Sự bất khả xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Đây là khái niệm trong luật an ninh quốc gia. Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ các điều kể trên.

Trên thực tế có thể chia ra làm các lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh giáo dục y tế, an ninh dân tộc và tôn giáo.

Công việc của bạn là đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của những lĩnh vực này và duy trì nó đúng theo quy định của pháp luật.

Trường Địa bàn tuyển Điểm trúng tuyển nam     Điểm trúng tuyển nữ  
    A00 A01 C03 D01 B00 A00 A01 C03 D01
1. Học viện An ninh nhân dân                
Nghiệp vụ An ninh Địa bàn 1 26,2 27,24 26,66 27,56   27,81 29,99 28,55 29,26
  Địa bàn 2 26,51 26,73 27,08 26,49   28,01 29,84 28,69 29,3
  Địa bàn 3 26,15 26,34 27,2 26,08   26,09 28,16 28,41 28,2
  Địa bàn 8 22,63 21,96 20,25            
Ngành An toàn thông tin Phía Bắc 27,69 26,55       27,28 29,39    
  Phía Nam 23,14 24,86       24,94 26,8    
Ngành Y khoa Phía Bắc         24,45        
  Phía Nam         23,05        
4. Trường Đại học An ninh nhân dân              
Ngành Nghiệp vụ an ninh Địa bàn 4 24,86 26,11 25,21 25,89   27,35 27,63 27,2 27,69
  Địa bàn 5 25,68 26,36 26,53 26,88   28,5 27,91 27,94 29,51
  Địa bàn 6 24,01 24,93 24,38 24,56   25,68 27,33 26,01 26,78
  Địa bàn 7 25,83 26,9 26,94 26,48   27,49 28,14 27,84 28,69
  Địa bàn 8 23,04 25,76 22,41            

2. Nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát

Của trường học viện cảnh sát nhân dân(Hà Nội) và đại học cảnh sát nhân dân(TPHCM). Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ trở thành một chiến sĩ công an công tác trong lực lượng cảnh sát nhân dân.

Làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự và an toàn xã hội.

Nhiệm của của chiến sĩ cảnh sát có thể chia làm phòng chống tội phạm kinh tế, phòng chống tội phạm môi trường, phòng chống tội phạm ma túy, chống tội phạm hình sự, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý an toàn giao thông, quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc, cảnh sát cơ động và phòng chống tội phạm hình sự khác.

Trường Địa bàn tuyển Điểm trúng tuyển nam   Điểm trúng tuyển nữ  
    A00 A01 C03 D01 A00 A01 C03 D01
1. Học viện Cảnh sát nhân dân              
Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát Địa bàn 1 25,39 27,03 25,94 26,54 27,98 29,75 28,83 28,97
  Địa bàn 2 26,33 27,15 26,51 26,39 28,65 28,23 27,91 28,18
  Địa bàn 3 25,63 26,54 26,13 26,43 26,88 28,28 28,21 28,26
  Địa bàn 8 23,09 24,76 23,93          
2. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân            
Ngành Nghiệp vụ cảnh sát Địa bàn 4 24,51 25,39 24,93 24,03 26,66 27,65 28,03 27,75
  Địa bàn 5 25,63 26,85 26,06 27,43 27,11 27,21 28,26 27,66
  Địa bàn 6 24,58 25,5 24,24 25,36 25,25 27,04 26,34 26,15
  Địa bàn 7 25,51 26,48 26,21 25,94 25,65 27,26 27,35 27,48
  Địa bàn 8 23,61 24,5 23,8 24,76        

3. Nhóm ngành xây dựng lực lượng

Của trường học viện chính trị công an nhân dân. Sau khi ra trường các bạn sẽ trở thành một chiến sĩ công an xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Công việc cơ bản như sau công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng, tuyên truyền giáo dục công tác nhân dự, công tác quản lý con người, công tác tham mưu tổng hợp, công tác hành chính...

Trường Địa bàn tuyển Điểm trúng tuyển nam Điểm trúng tuyển nam
    A01 C00 C03 D01 A01 C00 C03 D01
1. Học viện Chính trị CAND
Xây dựng lực lượng CAND Phía Bắc 26,28 28,39 27,88 25,01 27,89 30,34 28,39 28,45
  Phía Nam 28,29 27,19     24,4 29,55 27,54 26,61

4. Nhóm ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Của trường đại học phòng cháy chữa cháy. Sau khi ra trường sẽ trở thành một chiến sĩ công an thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân.

Nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Cụ thể như sau phòng cháy chữa cháy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống cháy nổ, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ của các cơ sở kinh doanh chất cháy nổ, cơ sở lưu trú như nhà hàng khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, khu chung cư...

Cứu nạn người dân khi gặp các vấn đề như thiên tai, lũ lụt, tai nạn thì cần đến lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ.

Trường Địa bàn tuyển Điểm trúng tuyển nam Điểm trúng tuyển nữ
    A00 A00
1. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Phía Bắc 24,09 26,96
  Phía Nam 21,43 25,25

5. Nhóm ngành kỹ thuật thuộc bộ công an

Của trường kỹ thuật hậu cần công an nhân dân. Bao gồm ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử viễn thông. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ là một chiến sĩ công an thuộc lực lượng an ninh nhân dân hoặc lực lượng cảnh sát.

Làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, cán bộ thông tin liên lạc.

Ngành an toàn thông tin của học viện an ninh nhân dân cũng giống như vậy.

Tóm lại cho dù bạn học trường nào, ngành nào thì vẫn là lực lượng công an nhân dân. Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ đảng cộng sản VN, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhà nước, bảo vệ pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của công dân.

Công việc của bạn là thượng tôn pháp luật. Những tổ chức cá nhân vị phạm pháp luật sẽ là đối tượng của bạn. Các bạn lưu ý là một chiến sĩ công an, các bạn phải tuyên thệ sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì khi tổ quốc và nhân dân cần.

Vì vậy khi được cấp trên phân công bất cứ việc gì bạn phải chấp hành và hoàn thành tốt nhất có thể. Cho nên có thể sẽ phải làm việc không đúng với ngành được đào tạo, nhưng tổ chức phân công vẫn sẽ xét đến khả năng hoàn thành của bạn.

Trường Địa bàn tuyển Điểm trúng tuyển nam Điểm trúng tuyển nữ
    A00 A01 A00 A01
1. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
Kỹ thuật CAND Phía Bắc 25,2 25,66 27,34 27,98
  Phía Nam 21,14 23,14 26,33 27,15

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn