Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Sĩ quan Không quân năm 2019. Trường Sĩ quan Không quân dân xét tuyển 60 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy tham mưu không quân.

Trường Sĩ quan Không quân

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2019

Tên trường: Trường Sĩ quan Không quân

Ký hiệu trường: KGH

Điện thoại (tel): 069751351 – DĐ: 0982007760

Website:www.tsqkq.edu.vn

Địa chỉ trường: Cổng số 3, Đường Biệt thự, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

———————————————————

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Sĩ quan Không quân năm 2019:

Thời điểm hiện tại chưa công bố  điểm chuẩn, điểm trúng tuyển năm 2019 của Trường Sĩ quan Không quân

Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn 2019, ngay sau khi có thông tin chính thức từ Trường Sĩ quan Không quân

Tham khảo Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2018:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Chỉ huy tham mưu Không quân
(Thí sinh nam cả nước)
7860203 A00, A01 17,30

————————————————————–

Đăng ký tuyển sinh 2019

Xem thêm thông tin:

Điểm chuẩn Học viện biên phòng

Tuyển sinh Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân

———————————————————–

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Tên ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển Trường Sĩ quan Không quân  năm 2019:

 

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp 1 Mã tổ hợp 2
Chỉ huy tham mưu Không quân 7860203 60 A00 A01

 Đối tượng tuyển sinh:

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.
– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).
Các đối tượng quy định tại mục này, nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển những trường hợp đủ tiêu chuẩn, nộp cho các trường theo đúng quy trình, nhưng phải bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu

Các thông tin khác

– Trường Sĩ quan KQ  tuyển thêm hệ cao đẳng Kỹ thuật Hàng không, mã trường; KGC, mã ngành: 6510304, tổ hợp xét tuyển: A00. A01, chỉ tiêu: 80 (Miền Bắc: 40; Miền nam: 40). Đào tạo 3 năm, ra trường là nhân viên chuyên môn kỹ thuật, sửa chữa máy bay, có thể được liên thông học hệ kỹ sư (thí sinh làm hồ sơ tại cơ quan quân sự địa phương (thành đội, huyện đội), như đối với tuyển sinh các học viện, trường sĩ quan trong quân đội).

Làm hồ sơ và đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) tại trường THPT của mình là một trường đại học ngoài quân đội. (không đăng ký nguyện vọng 1 hệ cao đẳng Trường Sĩ quan KQ tại trường THPT, chỉ cần làm hồ sơ đăng ký tại cơ quan quân sự địa phương là đủ; Trường SQKQ sẽ sơ tuyển dựa trên hồ sơ của các huyện đội, thành đội gửi về Trường và sẽ thông báo kết quả sơ tuyển đến từng thí sinh. Khi có Giấy báo kết quả thi của trường THPT, thí sinh gửi Giấy báo kết quả thi (phô tô), kèm theo giấy báo kết quả sơ tuyển của Trường SQKQ (phô tô)  + lệ phí để xét tuyển)

Xét tiêu chí phụ chung cho hệ đại học, cao đẳng:

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa (Tiếng Anh) cao hơn sẽ trúng tuyển

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định

 —————————————–

Xem thêm thông tin:

Điểm chuẩn năm 2019

Đăng ký tuyển sinh

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân và các trường đại học khác sẽ được công bố từ ngày 14 tháng 7 năm 2019.

Nguồn dữ  liệu:  Đề án tuyển sinh  năm 2019 Trường Sĩ quan Không quân