Điểm chuẩn năm 2019 các trường Đại học ở Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2019 các trường  Đại học ở Hà Nội. Thông tin về điểm chuẩn, điểm thi, điểm trúng tuyển của các trường đại học năm 2019.

Khuê văn các

Điểm chuẩn năm 2019 các trường  Đại học ở Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Khoa Luật – ĐHQGHN

Trường Đại học  Giáo dục – ĐHQGHN

Khoa Y Dược – ĐHQGHN

Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

———————————————————–

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học khối ngành Tài chính, Kế toán

Học viện Ngân hàng

Học viện Tài chính

Trường Đại học Công đoàn

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Lao động Xã hội

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại học Thương mại

Viện Đại học Mở Hà Nội

———————————————————–

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Xây dựng

———————————————————–

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học các khối ngành thuộc về quản lý Nhà nước

Học viện Báo chí Tuyên truyền

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Hành chính Quốc gia

Học viện Ngoại giao

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Quản lý Giáo dục

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Học viện Tòa án

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội

———————————————————–

Các trường đại học đào tạo các ngành Sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học về văn hóa, thể thao, Kiến trúc, Mỹ thuật …vv.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học thuộc lĩnh vực Y tế

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y tế Công cộng

Điểm chuẩn năm 2019 các trường đại học khối trường Dân lập, Tư thục

Trường Đại học Đông Đô

Trường Đại học Phương Đông

Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Hòa Bình

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Trường Đại học Phenikaa

Trường Đại học Thành Đô

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị