Đăng ký tuyển sinh năm 2019

Đăng ký tuyển sinh năm 2019 – Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký sau:

—————————————–ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Xem thêm thông tin để đăng ký tuyển sinh tốt hơn:

Điểm chuẩn Các trường Đại học Quốc lập tại Hà Nội

——————————————–

Điểm chuẩn Các trương Đại học Dân lập tại Hà Nội

——————————————-

Điểm chuẩn Đại học Các trường Công an & Quân đội

Thí sinh lưu ý:

Sau khi đăng ký tuyển sinh, nếu không nhận được Email trả lời tự động, xin liện hệ số điện thoại: 0968976088 hoặc Email: Hotrosinhvien03@gmail.com

Tìm hiểu thêm về thông tin của các trường Đại học tại : thituyensinh.vn