Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0968 976 088

Hotline tư vấn miễn phí

024.63251329

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (HUNRE)

post on 2021/06/26 by Admin

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh 2019. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng  yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Tuyển sinh (HUNRE)

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment

Mã trường: DMT

Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Cao đẳng chính quy

– Đào tạo Đại học chính quy

Đào tạo sau Đại học

– Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo các khóa học ngắn hạn

Điểm chuẩn:

  Xem điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598

Fax: 024.38370597

Email: dhtnmt@hunre.edu.vn

Website: hunre.edu.vn/hre/trang-chu

Ngành đào tạo:

Ngành học Mã ngành
Kế toán 7340301
Khí tượng và khí hậu học 7440221
Thuỷ văn học 7440224
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 7440298
Khí tượng thủy văn biển 7440299
Công nghệ thông tin 7480201
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406
Kỹ thuật địa chất 7520501
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 7520503
Khoa học đất 7620103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102
Quản lý đất đai 7850103
Quản lý tài nguyên nước 7850198
Quản lý biển 7850199

Xem thêm:

—————————————————————————

Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Mục tiêu phát triển Trường

A. Sứ mạng, Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

    1. Sứ mạng

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng  yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

  1. Tầm nhìn đến năm 2035

Trường  trở thành trường đại học trọng điểm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế.

  1. Giá trị cốt lõi

 Đoàn kết

 Sáng tạo

 Chất lượng

 Hiệu quả

Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường

B. Mục tiêu giáo dục và phát triển Trường

  1. Mục tiêu giáo dục

Đào tạo ra những con người có phẩm chất, trí tuệ, sức lực và trách nhiệm với đất nước; có đủ năng lực, trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ nhu cầu xã hội; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

  1. Mục tiêu phát triển Trường

Xây dựng và phát triển Nhà Trường trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đến năm 2035, trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo định hướng ứng dụng.

Trích phần giới thiệu: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Mới cập nhật