Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị tuyển sinh năm 2021. Trường ĐH Công nghệ & Quản lý Hữu Nghị sẽ trở thành trường đại học có uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị tuyển sinh năm 2021

Thông tin chung:

 • Tên tiếng Anh: University of Technology and Management
 • Mã trường: DCQ
 • Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Đại học chính quy

Đào tạo Thạc sĩ

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Tel: (024) 36 320743 – (024) 37 632 890
 • Email: contact@utm.edu.vn
 • Website: utm.edu.vn

Các ngành đào tạo:

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1 Tài chính ngân hàng 7340201 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
2 Kế toán 7340301 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
3 Quản trị kinh doanh 7340101 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
4 Luật kinh tế 7380107 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– C00(Văn, Sử , Địa)
5 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 7810103 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– C00(Văn, Sử , Địa)
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 – D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
– D11(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D14(Văn, Sử, Tiếng Anh)
7 Ngôn ngữ Nga 7220202 – D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
– D11(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D14(Văn, Sử, Tiếng Anh)
8 Quản lý nhà nước 7310205 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– D11(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D14(Văn, Sử, Địa)
9 Kỹ thuật phần mềm 7480103 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
10 Công nghệ Thông tin 7480201 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
11 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– D07(Toán, Hóa, Tiếng Anh)
12 Bất động sản 7340116 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– C00(Văn, Sử , Địa)
13 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 – A00(Toán, Lý, Hóa)
– A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)
– D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)
– C00(Văn, Sử , Địa

Phương thức tuyển sinh:

* Phương thức 1:

Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị thực hiện theo đúng quy định tại quy chế tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019

* Phương thức 2:

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

– Tổng điểm các môn thuộc khối xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên.

– Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành (ĐUTKV, ĐUTĐT).

– Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT

ĐXT= ĐTB12M1 + ĐTB12M2 + ĐTB12M3 + ĐUTKV + ĐUTĐT hoặc

ĐXT = [Điểm TB chung năm lớp 12] x 3 + ĐUTKV + ĐUTĐT

(Trong đó: ĐTB12M1, ĐTB12M2, ĐTB12M3 là điểm trung bình năm các môn học thuộc khối xét tuyển năm học lớp 12)

– Xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu và xét những thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* Phương thức 3: Xét tuyển riêng

– Đối với các ngành, nhóm ngành tuyển sinh bậc đại học thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện:

+ Đối với ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm điều kiện xét tuyển:

Có chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến công nghệ thông tin của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, APTECH như:

Chứng chỉ IT Passport, FE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản) theo chuẩn công nghệ thông tin Nhật Bản do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

Chứng chỉ DNIIT do NIIT Ấn Độ cấp;

Chứng chỉ nghề nghiệp ACCP, DISM, HDSE, ITT, ACNA, CPISM do APTECH cấp;

Chứng chỉ CCENT, CCT, hoặc CCNA do Cisco cấp.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển:

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (academic) đạt từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 70 điểm trở lên.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Nga điều kiện xét tuyển:

Có chứng chỉ ТРКИ-1 (TRKI-1) Certificate Level 1 hoặc ТРКИ-2 (TRKI-2) Certificate Level 2;

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc tương đương.

+ Hoàn thành bài thi đánh giá năng lực theo quy định của trường, đối với ngành dự tuyển phải đạt 60 điểm trở lên (thang điểm 100).

________________________________________

Xem thêm:

 • Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
 • Thông tin tuyển sinh Trường Đại học FPT

________________________________________

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

SỨ MẠNG

 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị sẽ trở thành trường đại học có uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Selected teachers (Giảng viên tinh chọn)
 • Tailored programs (Chương trình tùy biến)
 • Unrivaled service (Dịch vụ khác biệt)
 • Diverse channels (Kênh học đa dạng)
 • Experience – practical (Trải nghiệm thực tiễn)
 • Network – global (Mạng lưới toàn cầu)
 • Technology – intensive (Công nghệ đa dụng)
 • Standards – international (Tiêu chuẩn quốc tế)

CHIẾN LƯỢC DẠY VÀ HỌC 

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

CHIẾN LƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU

Tập trung nghiên cứu những vấn đề do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực:

Giáo dục, Kinh tế và Khoa học Công nghệ. Đưa UTM vào quỹ đạo chung của các Trường Đại học tiến tiến trên thế giới là: “Nghiên cứu Khoa học để nâng tầm Đào tạo”

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, tạo sự công nhận của cộng đồng thế giới, nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường đạt các chuẩn mực quốc tế, mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế.

Theo:  Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn