Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8

Bảng tuần hoàn hóa học là gì?

Bảng tuần hoàn chứa tất cả các nguyên tố đã biết. Nguyên tố là những chất chỉ chứa một loại nguyên tử. Nguyên tử là khối xây dựng cơ bản cho mọi vật chất – chúng không phải là hạt nhỏ nhất hoặc đơn giản nhất tồn tại, nhưng chúng là những phần nhỏ nhất, đơn giản nhất của một nguyên tố.

Các nguyên tố khác nhau liên kết với nhau về mặt hóa học để tạo ra các hợp chất, nhưng bảng tuần hoàn chỉ chứa các nguyên tố. Vì vậy, trong khi nước không được tìm thấy trong bảng, thì các nguyên tố tạo nên nó, hydro và oxy, cả hai đều có.

Mọi thứ trong vũ trụ được tạo thành từ sự kết hợp khác nhau của các nguyên tố và các nguyên tố tạo nên thế giới của chúng ta bắt nguồn từ các vì sao. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể nói rằng chúng tôi được tạo ra từ các ngôi sao!

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học

Các nhà hóa học dành nhiều thời gian để nói và viết về các nguyên tố: chúng trông như thế nào, chúng phản ứng thế nào, chúng thay đổi ra sao. Cung cấp cho họ các biểu tượng làm cho quá trình này rõ ràng hơn, đặc biệt là khi các biểu tượng này được công nhận trên toàn thế giới, ngay cả khi tên của chúng khác nhau ở các ngôn ngữ khác nhau.

Khi bạn viết ký hiệu cho một phần tử, điều thực sự quan trọng là chữ cái đầu tiên phải viết hoa và chữ cái thứ hai (nếu có) là chữ thường. Điều này có nghĩa là, tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể được liệt kê trong một phương trình, bạn sẽ luôn có thể phân biệt giữa chúng.

Bảng tuần hoàn thường hiển thị hai số với mỗi phần tử. Số nhỏ hơn là số hiệu nguyên tử. Đây là số lượng proton, duy nhất cho từng nguyên tố và không thay đổi. Số lớn hơn là khối lượng nguyên tử tương đối của một nguyên tố - số càng cao thì khối lượng của nó càng lớn.

Nhiều yếu tố có thể được thêm vào bảng tuần hoàn trong tương lai. Bốn nguyên tố mới đã được công nhận vào năm 2016, nhưng chúng được tạo ra trong phòng thí nghiệm và chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn.

Cấu trúc của bảng tuần hoàn hóa học

Trong bảng, sự sắp xếp của các phần tử có nghĩa là thuộc tính của chúng thay đổi theo chu kỳ. Khi bạn di chuyển dọc theo từng hàng hoặc chu kỳ, sẽ có các mẫu lặp lại về tính chất hóa học và vật lý của các nguyên tố trong mỗi hàng. Ví dụ: bạn sẽ tìm thấy kim loại ở bên trái và phi kim loại ở bên phải.

Các nhà hóa học có thể đưa ra dự đoán về các nguyên tố dựa trên vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. Các phần tử trong cùng một cột hoặc nhóm có các thuộc tính tương tự nhau và trong mỗi nhóm thuộc tính của chúng khác nhau theo cách có thể dự đoán được. Ví dụ, các phần tử ở cuối nhóm đầu tiên phản ứng dễ dàng hơn các phần tử cao hơn trong nhóm.

Khối ở giữa bảng, bắt đầu từ giai đoạn thứ tư, chứa các kim loại chuyển tiếp. Các nguyên tố chuyển tiếp là kim loại và thường phản ứng với các nguyên tố khác để tạo thành các hợp chất có màu sắc rực rỡ. Chúng thường tương đối cứng và thường được sử dụng làm chất xúc tác (chúng giúp tăng tốc độ phản ứng hóa học mà không bị sử dụng hết trong các phản ứng).

Kết luận

Bảng tuần hoàn rất hữu ích cho các nhà hóa học vì cách sắp xếp các nguyên tố nhưng điều này không xảy ra nhanh chóng hoặc tình cờ. Một số nhà khoa học đã sắp xếp các nguyên tố mà họ biết theo những cách khác nhau trước khi Dmitri Mendeleev sắp xếp chúng như ngày nay.

Điều này thật ấn tượng, bởi vì ông ấy đã để lại những khoảng trống cho những nguyên tố chưa được khám phá và ông ấy đã làm điều này trước khi chúng ta hoàn toàn hiểu được cấu trúc và thành phần của nguyên tử.

Bài viết liên quan:

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn